541018_531519566862704_1816069172_n

Ceva ADAPTIL Spray - Lugnande till Hund

Pris:
205 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
760491
Typ:
Ceva ADAPTIL (fd D.A.P.) Spray
Antal:

ADAPTIL (fd D.A.P.) spray innehåller en syntetisk motsvarighet till hundens lugnande feromon. ADAPTIL ökar hundens grundtrygghet och kan på så sätt hjälpa hunden att bättre klara av nya oroande situationer, miljöer eller i andra samanhang där hunden kan känna oro. Används för att lugna hunden tex vid transport.

 

Genom att avge ett visst feromon påverkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art. Feromoner skall inte förväxlas med hormoner vilka är substanser som produceras inne i kroppen av ett organ eller en vävnad, och som efter trans- port med blod eller lymfa till ett helt annat organ utlöser specifika reaktioner.

 

Alla däggdjurshonor avger ett feromon, på engelska kallat ”appeasing pheromone” (på svenska lugnande, betryggande), vilket förmedlar en känsla av trygghet och lugn till avkomman.

 

Hundens lugnande feromon, D.A.P. utsöndras i juverområdet på den digivande tiken och förmedlar lugn och trygghet till valparna. D.A.P. feromon påverkar valparna så att de vågar undersöka sin omgivning och ger dem en grundtrygg- het i mötet med nya och främmande föremål och situationer. Studier visar att också vuxna hundar påverkas på liknande sätt av D.A.P.

 

Användningsområde

ADAPTIL Spray förebygger och hjälper valpar och vuxna hundar att bibehålla sitt lugn i nya situationer både i kända och okända miljöer. ADAPTIL Spray kan användas både inom- och utomhus som t.ex. vid:

Bilturer och andra transporter

ÅksjukaTillvänjning till nya miljöer

Veterinärbesök, inläggning på djurklinik

Ovanliga och oförutsägbara situationer

 

Har 1 veckas karrens vid tävling/utställning

 

Vad är feromoner?

Feromoner är mycket vanliga inom djurvärlden och används för kommunikation mellan medlemmar av samma art. Feromoner som avges av en individ kan påverka och förändra beteendet hos andra individer av samma art. Exempel på feromoner som djurägare säkert har kommit i kontakt med är hundens och kattens sexualferomoner. Utöver den givna funktionen att hondjuret blir mer intressant för handjuret, kan dessa feromoner även ha inflytande på revirmarkeringar, aggression etc.

 

Vad är feromonterapi?

Feromonterapi är ett nytt sätt att komma till rätta med beteendeproblem hos djur. Det är en innovativ och naturlig lösning till stressorsakade problem hos hundar och katter.

 

Hur uppfattar ett djur feromoner i sin omgivning?

Feromoner utsöndras i luften av ett djur och upptäcks av andra djur av samma art genom ett speciellt organ, beläget i den främre delen av hårda gommen i näshålan. För att upptäcka feromoner, pumpar djuret in luft i det vomeronasala organet. Detta pumpbeteende kallas för att ’flema’ och utförandet varierar mellan olika arter, från mycket subtilt hos katt till mer tydligt hos häst och får.
När djuret upptäcker feromonet utlöses en omedveten förändring av beteendet.