541018_531519566862704_1816069172_n

Ceva ADAPTIL Halsband - Lugnande till Hund

Pris:
275 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
760487
Antal:

ADAPTIL (fd D.A.P.) halsband innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing
feromon” tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har betydelse för valparnas bindning till tiken och för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet. Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka och undersöka sin omgivning. Genom att efterlikna tikens feromoner skapar ADAPTIL produkterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden. ADAPTIL produkterna kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem.

Halsbandet har effekt efter ca 1-2 timmar i ca 4 veckor.

 

Kombinera gärna med det naturligt lugnande kosttillskottet Zylkéne.

 

Halsbandet kan användas för att kontrollera och förebygga så valpen och den vuxna hunden inte upplever rädsla och oror när den skall vänjas vid nya situationer inne och utomhus. Exempel på användsningsomården är tillvänjning av nya miljöer, under valpens socialiseringsperiod, oro och rädsla utomhus som till exempel trafik, andra hundar, åskväder och vid skotträdsla.

 

Vad är feromoner?

Feromoner är mycket vanliga inom djurvärlden och används för kommunikation mellan medlemmar av samma art. Feromoner som avges av en individ kan påverka och förändra beteendet hos andra individer av samma art. Exempel på feromoner som djurägare säkert har kommit i kontakt med är hundens och kattens sexualferomoner. Utöver den givna funktionen att hondjuret blir mer intressant för handjuret, kan dessa feromoner även ha inflytande på revirmarkeringar, aggression etc.

 

Vad är feromonterapi?

Feromonterapi är ett nytt sätt att komma till rätta med beteendeproblem hos djur. Det är en innovativ och naturlig lösning till stressorsakade problem hos hundar och katter.

 

Hur uppfattar ett djur feromoner i sin omgivning?

Feromoner utsöndras i luften av ett djur och upptäcks av andra djur av samma art genom ett speciellt organ, beläget i den främre delen av hårda gommen i näshålan. För att upptäcka feromoner, pumpar djuret in luft i det vomeronasala organet. Detta pumpbeteende kallas för att ’flema’ och utförandet varierar mellan olika arter, från mycket subtilt hos katt till mer tydligt hos häst och får.
När djuret upptäcker feromonet utlöses en omedveten förändring av beteendet.