541018_531519566862704_1816069172_n

Information om fästingmedel till hund och katt

Receptfria fästingmedel

Spot-on
Spot-on preparat är en lösning som sätts på huden i nacken och som är både fästingdödande och avvisande, vilket innebär att du sällan ser fästingar på hunden. De flesta preparaten har en effekt på upp till 4 veckor.  De finns att köpa på apotek i dag.T ex Exproline vet, Exspot vet, Frontect, Frontline vet, Effipro, Prac-tic. De flesta preparat kan användas från 8 v ålder och från 2 kg, Expot får ej ges till hund under 5 kg.

Halsband
Halsbanden sätts runt halsen som ett vanligt halsband och ska normalt sitta kvar hela tiden, rekommenderas att tas av vid bad i sjöar och vattendrag. De har en fästingdödande och avvisande effekt  mot fästingar. Scalibor vet (ej katt) verkar i 5-6 månader. Seresto vet har en effekt upp till 8 månader. 


Receptbelagda fästingmedel

Spot-on
Spot-on preparat är både fästingdödande och repellerande, vilket innebär att du sällan ser fästingar på hunden. De flesta preparaten har en effekt på upp till 4 veckor. Finns t ex Bravecto som ges var 12:e vecka. För hund från 2 kg och 8 veckor och katt från 1,2 kg och 9 veckor.

Tuggtabletter
Tuggtabletter finns idag som ges i munnen till hund och har en fästingdödande, men ej avvisande effekt mot fästingar. Fästingen måste sätta sig fast på värddjuret för att få i sig substansen. Preparaten kan ges till hundar från 8 veckor och 2 kg, vissa från 1,3 kg. Bravecto håller upp till 12 v, kan behöva behandlas tätare om det ska ha verkan mot bruna hundfästingen, som normalt inte finns i Sverige. NexGard fungerar upp till en månad.  Detsamma gäller Simparica och Credelio. Till katt finns Credelio från 0,5 kg och 8 veckor som en enmånadstablett.

Flera av preparaten fungerar även mot andra parasiter. Viktigt att läsa bipacksedel innan du påbörjar behandling av din hund eller katt. Hör med apoteket eller din veterinär om du är osäker.

Se www.fass.se för vidare information om fästingmedel till hund och katt.

Se www.sva.se för fästingsjukdomar hos hund