541018_531519566862704_1816069172_n

Beställning av recept till hund, katt, häst

Beställning av recept
De regler som gäller receptbeställning är lagstadgade. Vi följer Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel.

Föreskrifterna innebär att djuret måste undersökas av veterinär vid all receptutskrivning. För kliniken är det betydelsefullt att en korrekt läkemedelsanvändning sker när det gäller antibiotikaresistens och smittskydd. Om du vill läsa hela författningen - Jordbruksverkets föreskrift

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter finns det några undantag för djur som är patienter hos oss.

 Undantag:

  • P-piller till katt, tänk på att det finns en ökad risk för juvertumörer och livmoderinflammationer, använd p-piller så kort tid som möjligt
  • Antiparasitära medel som ges via munnen eller på huden (finns ett flertal receptfria på apoteket)
  • Kroniska sjukdomstillstånd som kronisk ledsmärta
  • Kroniska sjukdomstillstånd som vissa hormonsjukdomar