541018_531519566862704_1816069172_n

2011 > 06

Fråga ställd i tidningen Magasin Sollentuna

Fråga:
Vad skall man tänka på när det gäller vaccinering av katt?

Svar:
Många kattägare vaccinerar sina katter idag mot kattpest och kattsnuva. Sjukdomarna kan ge allvarliga sjukdomstillstånd och ibland leda till döden. Vissa vaccinerar även mot klamydia. De katter som reser utomlands vaccineras mot rabies.

Kattpest
Kattpest som orsakas av ett parvovirus finns spritt över hela världen. Det finns bra vacciner mot kattpest. Det är en mycket smittsam och vanlig sjukdom som kan drabba i alla åldrar. Viruset sprids med urin och avföring via indirekt eller direkt kontakt med infekterade katter. Det tar ca 4-6 dagar från att katten blir smittad till att sjukdomen bryter ut. Katter kan utsöndra virus ca 1,5 månad. De fortsätter inte utsöndra virus därefter, de blir inte heller kroniska bärare av viruset. Parvovirus kan överleva de flesta desinfektionsmedel och även höga temperaturen. Pga detta kan viruset överleva utanför värddjuret, ända upp till ett år. Katten blir plötsligt sjuk med hög feber, vägrar äta, blir slö, får diarré och kräkningar. Det kan leda till att de dör på grund av uttorkning. Kattpestviruset förstör de vita blodkropparna och de drabbade katterna kan få allvarliga följdsjukdomar. Katten isoleras och behandlas efter symtom. Det är hög dödlighet utan behandling, även viss dödlighet med behandling. Utbrott av kattpest är inte ovanligt och förekommer i vårt land. Alla katter kan smittas, även innekatter, som normalt inte utvecklar en normal immunitet. Kattungar är känsligast mot virusinfektioner. Kattungar får skydd när de diar om moderkatten har bildat naturlig immunitet eller har blivit vaccinerad. Immuniteten hos kattungar sjunker efterhand och vid 2-3 månaders ålder så finns inte skyddet kvar av de det fått från modersmjölken. Kattpest smittar inte människor.

Kattsnuva
Katter kan få infektioner i luftvägarna i from av snuva, rinnande ögon, sår i mun, sår i svalg, luftrörskatarr och lunginflammation. Det brukar kallas för kattsnuva eller kattinfluensa. Beroende på om det är herpesvirus, calicivirus eller klamydia (bakterie) ser symtomen och behandlingen olika ut. Börjar ofta med nysningar, nedsatt aptit, och feber. Ögoninfektioner, snuva, andningsbesvär och hosta kan komma senare. Kattsnuva drabbar mest unga katter och den kan vara dödlig. Dräktiga katter som får herpesinfektion kan abortera eller få missbildade foster. Kattungar dör ofta tidigt som smittas under fosterstadiet eller under den första levnadsveckan. Katter smittas ofta där många katter möts, på t ex kattuppfödningar, kattpensionat och utställningar. De kan också få en kronisk form av kattsnuva, de katterna har inga synliga tecken på sjukdom, men de kan smitta andra och kan utsöndra virus i flera månader och år.

Kattsnuva smittar normalt inte människor, kattens klamydia kan i undantagsfall smitta till människor. Viktigt att vara noga med hygienen då en klamydiasmittad katt hanteras.

Vaccinera katt
Det är viktigt att innekatter vaccineras då de ej utsätts naturligt för smitta och inte bygger upp någon immunitet. Vi kan smitta våra katter genom att avföring eller urin som är smittad kan ha fastnat på mvåra skor. Katten ska vara frisk när den vaccineras. Det kan vara lämpligt att avmaska nen vecka innan vaccinering nvid misstanke om parasitinfektion. Katten grundvaccineras och därefter återvaccineras med lämpligt mellanrum.

Marie-Louise Drugge 
Leg. veterinär 
Sollentuna Veterinärklinik
 

Läs hela inlägget »