541018_531519566862704_1816069172_n

Royal Canin Veterinary Diets Urinary S/O Moderate Calorie

Pris:
259 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
941015
Antal:

Indikationer

  • Urinsten struvit
  • Urinsten struvit och oxalat

Kontraindikationer

  • Dräktighet, digivning och tillväxt
  • Kronisk njursvikt, metabolisk acidos
  • HjärtsviktHypertension (högt blodtryck)
  • Användning av urinförsurande läkemedel

Användningstid:

För upplösning av struvitsten krävs 5-12 veckors strikt utfodring med URINARY S/O MODERATE CALORIE. För att förebygga återkommande problem bör fodret ges under ytterligare minst sex månader, därefter bör en komplett urinanalys göras. Vid urinvägsinfektion ska URINARY S/O (i kombination med medicinering) ges under minst en månad efter det att bakteriologisk analys av urinprov varit negativt.

Djurägaren kan behöva stöd att bedöma kattens hull så att rätt dagsranson väljs. Fodret bör vägas upp för att dagsransonen ska bli så exakt som möjligt

När katten är frisk rekommenderar vi för de katter som ännu inte nått sin idealvikt Obesity Management eller Satiety Support. När katten har nått sin idealvikt kan den antingen fortsätta med URINARY S/O MODERATE CALORIE eller byta till annat förebyggande friskfoder med lägre energiinnehåll som Young Male, Skin Young Male, Young Female, Skin Young Female, Mature eller Senior, beroende på kattens ålder, kön och hudstatus.

Upplösning av struvitsten

• Urinary S/O säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar.

Begränsat energiinnehåll

• Måttligt energiinnehåll bidrar till minskad risk för övervikt. Hjälper kastrerade katter och inaktiva katter som har ett reducerat energibehov att behålla sin idealvikt.

Större urinvolym

• Ökar urinvolymen vilket leder till att urinen får en lägre mättnadsgrad. Förebygger risken för urinsten av typen struvit och kalciumoxalat. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.

Glykosaminoglykaner

• Glykosaminoglykaner (GAG) förekommer naturligt i slemhinnan hos en frisk urinblåsa. Däremot ses en minskning vid idiopatisk cystit. Detta kan leda till en ökad genomsläpplighet hos urinblåsan för bakterier, toxiner och joner, vilket kan resultera i inflammation och orsaka smärta.